Terästarvike Oy levererar sintrade komponenter som huvudsakligen är kugghjul och kugghjul. Tillsammans med vår tillverkare har vi skapat ett produktionssystem som vi alla är engagerade i och som vi kan garantera högkvalitativa och tillförlitliga leveranser. Systemet bygger på tanken att komponenter som beställts av kunder arbetar på de platser de är konstruerade för att fungera för. Vi strävar efter att eliminera eventuella fel i våra kunders ritningar redan innan verktygen tillverkas och vid behov att tillverka testsatser från delar innan den faktiska produktionen. Vi deltar i vår kunds designprocess och redan i det skedet påverkar vi produktens lämplighet och funktionalitet.

Vår expertis inom teknik och metallurgi inom metallindustrin och mer än 20 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att lyckas med dessa produkter. Under åren har vi fått förtroende hos våra kunder och en betydande andel av marknaden för dessa produkter i Europa.